หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านวิชาการ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา
                         


                  ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา ทั้งหมดในปีการศึกษา 2561 มีการเเสดงอังกะลุงของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปี 3 เเละมีการเเสดงละคร เรื่องดาวเเห่งความดี ภายในห้องเรียนได้นำเสนอโครงงานประจำห้องเรียน พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมตามฐาน ดังนี้ ฐานภาษาไทยง่ายนิดเดียว ฐานอร่อยจัง ฐานภาษาสนุก ฐานนักวิทย์คิดทดลอง ฐานศิลปะสร้างสรรค์ ทำให้นักเรียน ผู้ปกครองเเละคณะครูได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมทั้งได้รับสาระความรู้ต่างๆมากมาย