หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านคุณธรรม โรงเรียน
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561  ขอกราบอาราธนานิมนต์ พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์  ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน-เเม่ฮ่องสอน ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ ขอเรียนเชิญนายชัยเเสง  พัฒนศักดิ์ภิญโญ    นายอำเภอเเม่ริม  เป็นประธานเเละร่วมงานเปิดบ้านคุณธรรมพร้อมทั้ง ได้กล่าวให้โอวาท กิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความคู่ไปกับการพัฒนาด้านสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ โดยการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการพัฒนานักเรียน บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม นักเรียนที่สอบได้ธรรมศึกษา และนักเรียนที่ผ่านมาการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมระดับเหรียญทอง รวมถึงกิจกรรมการเข้าฐานธรรมะกับผู้ปกครอง การแสดงผลงานด้านคุณธรรมผ่านกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ การแข่งขันทักษะคุณธรรมโดยใช้กระบวนกลุ่มสี โดยมีผู้ปกครองและตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีนางพรรณี สหเสวียนต์ ผอ.ร.ร.ธีระวัธน์บำเพ็ญ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ