หน้าแรก > กิจกรรม

การเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นอนุบาลสึกษาปีที่ 2 - 3
การเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้นอนุบาลสึกษาปีที่ 2 เเละ3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อ. เเม่ริม จ. เชียงใหม่