หน้าแรก > กิจกรรม

การเรียนการสอนเเบบบูรณาการ ระดับอนุบาลศึกษา
การเรียนการสอนเเบบบูรณาการ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา โดยเเบ่งออกเป็นฐานกิจกรรม ดังนี้ 1. เลี้ยงบอลบนกระดาษ 2. สาริกาป้อนเหยื่อ 3. การเดินทางของปิงปอง 4. ตักลูกปัดหลากสี 5. วิ่งส่งบอล 6. วิ่งเลี้ยงไข่