หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย
สัปดาห์ภาษาไทย วันสุนทรภู่ จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการเข้ากับวิชาภาษาไทย โดยจัดกิจกรรมเเบ่งออกตามกลุ่มฐานได้เเก่ ฐานคณิตศาสตร์ " นางสิบสองชวนคิดพิชิตคำตอบ"  , ฐานสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์  , ฐานเพลินใจกับสุดสาครเเละเกาะเเก้วพิสดาร , ฐานร้อยเรียงเขียนอักษร , ฐาน Who am I ? , ฐานศิลป์สร้างสรรค์ พร้อมทั้งเเสดงละครตามกลุ่มสี ทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน อย่างมีความสุข