หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา
งานเปิดบ้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเเม่ริม นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ ภายในงานได้เเสดงผลงานนักเรียน ในปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งรับชมการเเสดงผลงานนักเรียนในด้านการเเสดงพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบฟ้อนเจิง การตีกลองสะบัดชัย เเละกาดหมั้วคัวฮอม ที่คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองได้ร่วมช่วยกันจัดทำขึ้นในครั้งนี้