หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านวิชาการ ระดับชั้นอนุบาล
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเป็นการจัดเเสดงผลงานนักเรียนทางด้านวิชาการความรู้ต่างๆเเละทางด้านดนตรี  โดยกิจกรรมต่างๆ ได้จัดขึ้นเป็นฐานกิจกรรมต่างๆ ได้เเก่ ฐานเรียน เล่น คิด คณิต  , ฐานปริศนาภาษาไทย , ฐาน English is fun