หน้าแรก > กิจกรรม

งานดำหัวผู้สูงอายุ

ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ถือเป็นวัฒนธรรมเเบบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ทางโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดงานดำหัวผู้สูงอายุต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพิ่อให้นักเรียน คณะครูได้เรียนรู้ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นการขอขมาผู้เฒ่าผู้เเก่เเละขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ดังนั้นจึงได้จัดงานดำหัวผู้สูงอายุขึ้น  ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560