หน้าแรก > กิจกรรม

วันชื่นชมยินดี"ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ปีการศึกษา 2559
งานวันชื่นชมยินดี"ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เเละนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ