หน้าแรก > กิจกรรม

งานวันครูเชียงใหม่ 60
 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ได้ร่วมกิจกรรม วันครูแห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ครั้งที่ 61  ณ ศูนย์ประชุมเเละเเสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา