หน้าแรก > กิจกรรม

พิธีมอบเกียรติคุณบัตรกรรมการผู้ปกครองเเละสถาปนากรรมการผู้ปกครอง
วันที่ 11  กันยายน 2559 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญจัดงานพิธีมอบเกียรติคุณบัตรกรรมการผู้ปกครอง วาระปีการศึกษา 2556-2558  พิธีสถาปนากรรมการผู้ปกครอง วาระปีการศึกษา 2559-2561เเละพิธีเเต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559