หน้าแรก > กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ได้จัดกิจกรรมเป็นฐานต่างๆ ได้เเก่ ฐานมหัศจรรย์ของเหลวเเยกชั้น, ฐานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์, ฐานการเเข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์, ฐานอัศจรรย์จิ๊กซอว์ 7 ชิ้น , ฐานพิศวงรูปทรงเลขา เกม 5x5 , ฐานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ธีระวัธน์สร้างเสริม โดยให้นักเรียนเข้าฐานกิจกรรมทีละชั้นในเเต่ละฐาน เเล้วเเข่งขันเก็บคะเเนนเป็นกลุ่มสี ทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความสามัคคีในกลุ่มสี เเละเพลิดเพลินสนุกสนาน