หน้าแรก > กิจกรรม

ทัศนศึกษาอุทยานหลสวงราชพฤกษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ได้ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตเเบบเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสวนเเบบป่าชายเลน  สถานที่าำคัญของเเต่ละประเทศ อื่นๆ มากมายที่ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน  เกิดประโยน์เเละความรู้มากมาย