หน้าแรก > กิจกรรม

งานวันต่อต้านยาเสพติด
          วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด ในโครงการสถานศึกษาสีขาวได้จัดกิจกรรมเป็นฐานดังนี้ 1. โทษของสุรา 2. โทษของบุหรี่ 3. ความหมายเเละประเภทของยาเสพติด 4. ภัยร้ายจากยาบ้า 5. ลักษณะของผู้ติดยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากคุณตำรวจจากสถานีตำรวจ อำเภอเเม่ริม เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง