หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยขึ้น โดยเเบ่งกิจกรรมออกเป็นระดับชั้น ได้เเก่ฐานอ่านออกเสียงสำเนียงภาษา ฐานร้อยเรียงเขียนอักษร ฐานหลักภาษาพาสนุก ฟัง ดู เพลิดเพลินเจริญใจ ฐานปากเป็นเอกเลขเป็นโท ฐานสร้างสรรค์วรรณคดี เเละการเเสดงละครในวรรณคดีของเเต่ละกลุ่มสี ได้รับความสนุกสนาน เเละสาระความรู้มากมาย