หน้าแรก > กิจกรรม

พิธีไหว้ครูระดับอนุบาลศึกษา
วันที่ 16 มิถุนายน  2559 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูเพื่อให้ศิษย์รำลึกนึกถึงพระคุณของครู