หน้าแรก > กิจกรรม

เปิดบ้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา
วันที่ 4-5 มีนาคม 2559 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดงานเปิดบ้านวิชาการ "ธีระวัธน์บำเพ็ญ " ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษา เป็นการนำเสนอผลงานนักเรียนด้านทักษะวิชาการ เเละกิจกรรมพิเศษ