หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านวิชาการอนุบาล
งานเปิดบ้านวิชาการระดับชั้นอนุบาลศึกษา เป็นการนำเสนอผลงานนักเรียนในปีการศึกษา 2558เเละงานเเสดงทางด้านดนตรี การเล่นอังกะลุงเเบบรวมวง เพื่อชื่นชมผลงานที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ให้ต่อผู้ปกครอง เเละผู้เข้าร่วมงาน ในวันงานได้จัดกิจกรรมเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เเละความเพลิดเพลินสนุกสนาน