หน้าแรก > กิจกรรม

ครอบครัวสัมพันธ์ "ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ครั้งที่ 8 ระดับอนุบาลศึกษา
วันที่ 19 ธันวาคม 2558 ได้จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ "ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ครั้งที่ 8 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา โดยจัดกิจกรรมเป็นฐาน ได้เเก่ ฐานที่นี่มีคำตอบ ฐานปั้นปลูก ฐานน้ำ คำ จำนวน ฐานลูกกวาด ฐานเชื่อหนูนะ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับประโยชน์ ความสนุกสนานอย่างมีความสุข