หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านคุณธรรม "ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ประจำปีการศึกษา 2558
        วันที่ 30 กันยายน 2558 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  จัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม "ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ประจำปีการศึกษา2558 ได้อาราธนาพระเดชพระคุณพระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เป็นประธานคณะสงฆ์ นิมนต์พระมหา ดร. นพดล  วชิรปัญโญ วัดพันอ้นเป็นพระอาจารย์วิทยากร และเรียนเชิญ อาจารย์มงคล พุทธัง  รองผู้อำนวยการ สพป. ชม. เขต 2 เเละ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม  นักเรียนธรรมศึกษาตรีนักเรียนผ่านการประเมินเด็กดีวีสตาร์ ระดับดีเยี่ยม ภายในงานจัดแสดงผลงานด้านคุณธรรม  การเเสดงละครคุณธรรม การเรียนรู้คุณธรรมผ่านกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์โดยกระบวนการกลุ่มสีได้เเก่  ฐานมารยาทชาวพุทธ  ฐานวันนี้วันพระ  ฐานธรรมะอารมณ์ดี  ฐานใจใสๆไปทำบุญ  ฐานตอบปัญหาภาษาธรรม  ฐานดวงประทีป เเห่งรักเเท้  ได้รับความร่วมมือจากคณะครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นอย่างดี