หน้าแรก > กิจกรรม

วันไหว้ครู

             วันที่ 18 มิถุนายน 2558  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูในระดับชั้นอนุบาลศึกษา เเละระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อรำลึกนึกถึงพระคุณของครู ที่ได้สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนเก่งคนดี  ครูเเละนักเรียน รู้สึกปลาบปลื้มปิติยินดี มีความสุข ทั้งกายเเละใจ ในการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้