หน้าแรก > กิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์ "ปี๋ใหม่เมือง"
       

         ตามประเพณีล้านนาที่สืบต่อกันมา โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้เล็งเห็นความสำคัญ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) นักเรียนได้เรียนรู้การก่อเจดีย์ทราย ตัดตุง ห่อขนมเทียน(ขนมจ้อก) ห่อนึ่ง การละเล่นพื้นบ้าน ประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์
         ประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวครูเเละผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อขอขมาสิ่งที่ได้ล่วงเกิน เเละขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อคณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงาน
       
         ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การตรง สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เกิดความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนเเละชุมชนต่อไป
        
          ในวันสงกรานต์ของทุกปีศิษย์เก่าธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดกิจกรรม"ศิษย์เก่าธีระวัธน์บำเพ็ญปิ๊กบ้าน สืบสานประเพณีดำหัวครู" การจัดงานครั้งนี้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์เเละสืบสานวัฒนธรรมตลอดจนเเสดงก ตเวทิตาคุณต่อคณะครูที่เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่สืบกันมาจากรุ่นสู่รุ่น