หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านวิชาการ "ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ระดับประถมศึกษา
วันที่ 21-22  กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันเเรกของงานเป็นการเสนอผลงานของครู   นักเรียน   เเละยังได้เเบ่งฐานกิจกรรมออกเป็นกลุ่มสาระให้นักเรียนได้ศึกษา  ได้เเก่ สาระวิทยาศาสตร์  สาระภาษาอังกฤษ  สาระภาษาไทย   สาระคณิตศาสตร์  เเละนำเสนอโครงงาน   ส่วนวันที่สอง  เป็นการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับการเเสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา  เช่น ฟ้อนดาบฟ้อนเจิง  ฟ้อนเล็บ  การละเล่นพื้นบ้าน เเละยังได้เเบ่งออกเป็นฐานกิจกรรม ได้เเก่ ตัดช่อตัดตุง   ของกิ๋นบ้านเฮา  ทำสวยดอก   คำเมืองวันละคำ