หน้าแรก > กิจกรรม

งานวันชื่นชมยินดี " ธีระวัธน์บำเพ็ญ "
วันที่ 22 มีนาคม 2558  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เเละประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้สำเร็จการศึกษา โดยได้จัดงานวันชื่นชมยินดี "ธีระวัธน์บำเพ็ญ"  ของปีการศึกษา 2557 ขึ้น ทำให้ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ปราบปลื้มปิติ ยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้