หน้าแรก > กิจกรรม

พิธีบูชาบูรพาจารย์
วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2558  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ เข้าร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์  ประจำปีพุทธศักราช  2558  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ขอเเสดงความยินดีครูดีเด่นระดับปฐมวัย ครูบังอร  อ่อนทองหลาง  ครูดีเด่นระดับปถมศึกษา ครูชัญญาพร  คุ้มหน่อเเนว  เเละรางวัลครูเเสนดี ได้เเก่ครูนัฐพงค์  เหมือนศิริ    ครูวีระ   คำดวงดาว  ครูเกษศิรินทร์  เหมือนศิริ