หน้าแรก > กิจกรรม

กีฬาสีสัมพันธ์ธีระวัธน์บำเพ็ญ "ครั้งที่ 13"
วันที่ 21 เดือนธันวาคม 2557  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญจัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ธีระวัธน์บำเพ็ญ ครั้งที่ 13  ณ  สนามกีฬากาญจนาภิเษก  รัชกาลที่ 9  มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง  คณะครู   นักเรียน  เเละผู้ปกครอง  แล้วได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายทำให้กิจกรรมนี้ลุล่วงด้วยดี ได้รับทั้งความสุข  สนุกสนาน กันทุกคน