หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.2
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เวียงกุมกาม  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ เเละนักเรียนได้รับประสบการณืจากสถานที่จริง