หน้าแรก > กิจกรรม

วันสัปดาห์ภาษาไทย

วันที่  23 - 26 มิถุนายน 2557  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้จัดงานสัปดาห์ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง 6  โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. กิจกรรมการตอบคำถามของกลุ่มสี เป็นการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุนทรภู่ กวีเอกของโลก   
2. ฐานกิจกรรม
    -  ฐานบิงโกเรียงประโยค 
    -  ฐานคำลักษณนาม 
    -  ฐานอ่านคำย้อนหลัง 
    -  ฐานปริศนาคำทาย 
    -  ฐานสำนวนชวนคิด  
3. การแข่งขันโต้วาที  
4. การแข่งขันแสดงละครของกลุ่มสี
    -  สีเเดง
    -  สีเหลือง
    -  สีชมพู
    -  สีฟ้า
    -  สีเขียว