หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ค่ายแทนคุณฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย