หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมเดินทางไกล ทักษะการดำรงชีพในป่าและกิจกรรมรอบกองไฟ