หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565 มีการแจกเกียรติบัตรการแข่งทักษะทางภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆ การตอบปัญหาภาษาไทย กิจกรรมการโต้วาที และการแสดงโขนรามเกียรติ์ ตอนหนุมานสู้กับทศกัณฐ์ นักเรียนได้รับความรู้ สนุกสนานอย่างมากมาย