หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ


          วันที่ 23 เมษายน 2557  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุขึ้นเป็นประจำ โดยแสดงถึงความเคา­รพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือแล­ะผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาลาโทษ และขอ­รับพร  เพื่อเป็นสิริมงคล เเก่ผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียน