หน้าแรก > กิจกรรม

ทัศนศึกษา ป.5
วันที่ 12 ธันวาคม 2556  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจากเเหล่งเรียน