หน้าแรก > กิจกรรม

การแสดงงานรื่นเริงป.6
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่นะบาดของโรคติดต่อ COVID-19 
จึงทำให้มีการเลื่อนกำหนดงานรื่นเริงประจำปี 2562 ไปจนกว่าสถาการณ์จะดีขึ้น
พี่ๆชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จึงได้ทำการแสดงให้คุณครูและน้องๆได้ชื่นชมกันก่อนปิดภาคเรียน