หน้าแรก > กิจกรรม

อนุบาล1ไปสวนสัตว์
เด็กๆชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
วันที่ 28 มกราคม 2563