หน้าแรก > กิจกรรม

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ป.4-6
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 22-24 มกราคม 2563 (3 วัน 2 คืน)
ณ ค่ายชุ่มจิตต์-โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ