หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ "ธีระวัธน์บำเพ็ญ" ปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยมีการเเสดงผลงานของนักเรียนตั้งเเต่ชั้นอนุบาลศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการเเสดงชมรมต่างๆ เช่น นาฎศิลป์  กลองสะบัดชัย  ฟ้อนดาบ-ฟ้อนเจิง ฯลฯ  เเละได้เเบ่งกิจกรรมออกเป็นฐานได้เเก่ ฐานทำขนมไทย  ฐานตัดช่อทำตุง  ฐานกิจกรรมชมรม  ฐานทำอาหารพื้นเมือง ฯลฯ นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้คณะครู ผู้ปกครอง เเละนักเรียน ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เเละความประทับใจในการจัดงานในครั้งนี้