หน้าแรก > กิจกรรม

ป.4 ทำโคมและผางประทีป
นักเรียนชั้นป.4 ศึกษาบูรณาการการทำโคมและผางประทีปเนื่องในกิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 7 พฤศศจิกายน 2562