หน้าแรก > กิจกรรม

ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ
" งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 " ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสืออาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ⚜️⚜️⚜️ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้ส่งหมู่ลูกเสือสำรองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 2 หมู่ 12 คน เนตรนารีสำรอง จำนวน 4 หมู่ 24 คน ผู้กำกับ 6 คน รวม 42 คน