หน้าแรก > กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ ทำความเจ้าใจเรื่องออทิสติก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ ทำความเจ้าใจเรื่องออทิสติก และการกระตุ้นการเรียนรู้ง่ายๆที่บ้าน Understanding and Supporting Autistic Children โดย อาจารย์ญานิกสา เย็นตระกูล Director and SENCO British International Children's Centre, Italy ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่