หน้าแรก > กิจกรรม

พิธีเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นักเรียนโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมพิธีเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562