หน้าแรก > กิจกรรม

วันวิสาขบูชา

เป็นประจำทุกปี นักเรียนโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญร่วมทำบุญ ฟังเทศน์และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา