หน้าแรก > กิจกรรม

ทัศนศึกษา ป.2
กิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ 11 ธันวาคม 2556 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ได้จัดกิจกรรมทันศึกษานอกโรงเรียน โดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปศึกษาที่ สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ อำเภอเเม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่