หน้าแรก > กิจกรรม

งานเปิดบ้านวิชาการ ระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญจัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ ระดับชั้นอนุบาลศึกษา โดยได้นำเสนอผลงานของครู เเละนักเรียน ที่ทำขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา  เเละยังมีกิจกรรมให้นักเรียน เป็นกลุ่มฐาน ได้เเก่ ฐานการต่อภาพสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์    ฐานคิดสนุกกับตัวเลข   ฐานนักประดิษฐ์น้อย  ฐานสนุกสนานกับปิงโก   ฐานภาษาอังกฤษ   โดยเเต่ละฐานมีครูเเละผู้ปกครองร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย