หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1-ป.3
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ป.3  ทำกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เดินทางไกล โดยทำกิจกรรมเป็นฐานระหว่างเดินทาง ได้เเก่ สาลิกาป้อนเหยื่อ , ลูบๆคลำๆจำให้ดีดมๆๆ , สนุกคิดวิทย์กับวัด  , ลำเลียงลงหลุม , ประลองความแม่น  นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เเละได้ฝึกทักษะชีวิตเเก่ตนเอง