หน้าแรก > กิจกรรม

ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปศึกษาเรียนรู้ที่ต่างๆ ที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ได้เเก่  วัดพันอ้น   หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ เเละอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์โดยตรงจากเเหล่งเรียนรู้