หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
วันที่ 21 - 23  มกราคม พ.ศ. 2558   จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี  ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ