หน้าแรก > กิจกรรม

ครอบครัวสัมพันธ์ครั้งที่ 7 อนุบาล
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ครั้งที่ 7 ระดับชั้นอนุบาล ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ สวนพฤกษาศาสตร์ทวีชน ได้จัดกิจกรรมเป็นฐานดังนี้  ฐานจ่ายตลาด  ฐานรถราง  ฐานขนมรกต