หน้าแรก > กิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์


                วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญจัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้น ป.1 ถึง ป.3 มีกิจกรรมดังนี้ 1. ฐานเด้ง เด้ง เด้ง 2. ฐานเพื่อนฉันอยู่ไหน 3.ฐานโอมจงลอย 4. ฐานร่อยจรวด 5. ฐานฟองสบู่หรรษา , ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้น ป.4 ถึง ป.6 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น แข่งจรวด  หอคอยไข่  กล่องเดินได้  แล้วยังมีการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พร้อมกับความรู้ที่ครูได้บรรยายพร้อมการทดลอง ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานกันทุกคน