หน้าแรก > กิจกรรม

วันเข้าพรรษา
             
              วันที่ 10  กรกฎาคม 2557  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี  โดยทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่และร่วมหล่อเทียนพรรษา  ที่วัดตำหนักธรรมนิมิต (บ้านอ้อย)  จัดขบวนแห่เทียนพรรษาถวาย ณ วัดป่าดาราภิรมย์  วัดแม่ริม  วัดอรุณนิวาส  วัดศรีบุญเรืองและวัดพระธาตุจอมแตง  นักเรียน  คณะครู  และผู้ปกครองต่างมีความสุขในการรับบุญร่วมกัน